NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Terms

Opći uvjeti oglašavanja apartmana i ostale turističke ponude
agencija-putnik


Opće odredbe
Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera za usluge koji je sklopljen između turističkog obrta "MAXIMUS" sa sjedištem na adresi: Ante Starčevića 32, 21 300 Makarska, ID code: HR-AB-21-17010403209 (agencija) i ugovaratelja putovanja (putnik). Svi podaci navedeni u Općim uvjetima predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i putnika.
Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na internetu i važećim na dan potvrde rezervacije i to prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji osim u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).
Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije kao i u poslovnicama agencija ugovornih partnera. Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju smještaja Putnik potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Agencija stavlja na raspolaganje Putniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku. Putnik je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju. Ostatak iznosa uplaćuje putnik direktno Najmodavcu-Oglašivaču i to odmah nakon dolaska na odredište. Putnik je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Putnik u cijelosti.
Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Naknada za boravišnu pristojba umanjena za 50% naplaćuje se dobnoj skupini od 12. do 18. godina, dok su djeca do 12 godina u potpunosti oslobođena plaćanja boravišne pristojbe. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi smještajna jedinica, terminu boravka, broju i dobnoj skupini Putnika.
Cijena usluge
Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Za jedan dio smještaja iz naše ponude Putniku se osim cijene osnovne usluge obračunava obavezna nadoplata za slijedeće dodatne usluge: završno čišćenje, osiguranje, jednokratna prijava i ekološka pristojba. Opcionalne dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu te su ostvarive uz prethodnu najavu Agenciji ali i nadoplatu pružatelju usluge pa ih stoga Putnik plaća na licu mjesta u gotovini sukladno uputama za plaćanje navedenima u ponudi Agencije. Putnik je dužan dodatne odnosno posebne usluge zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja. Cijene usluga su objavljene u EUR-ima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putniku koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje je izvršio uplatu. Putnik zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10 %.
Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i temeljem uvida predstavnika Agencije u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalo kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.makarskaaccommodation.net.
Parking mjesto je osigurano ukoliko pružatelj usluge ima na raspolaganju po jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u sklopu objekta ili njegovoj blizini. Osiguran parking ne podrazumijeva da se on mora nalaziti u samom dvorištu objekta, na čuvanom, ograđenom ili natkrivenom mjestu.
Obveze agencije
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.), kad se postupa kako je opisano u točki 12.
Obveze putnika
Putnik je dužan:
posjedovati valjane putne isprave
poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište
pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosi sam Putnik.• pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri
prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom)
uplatiti ostatak iznosa rezervacije na licu mjesta na dan dolaska u smještaj ukoliko je za svoju rezervaciju odabrao model plaćanja ostatka na dan dolaska
najaviti Agenciji, prilikom postavljanja upita, namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu čak i ako je prema opisu objekta kućni ljubimac dobrodošao. Putnik je dužan najaviti vrstu i veličinu ljubimca budući da iako su kućni ljubimci dozvoljeni postoje pravila i kućni red kojeg je potrebno poštovati. Za većinu objekata u kojima je kućni ljubimac dobro došao obračunava se odgovarajuća nadoplata koju određuje pružatelj usluga. Nadoplata se plaća pružatelju usluga na dan dolaska u smještaj pri čemu je Putnik unaprijed obaviješten o iznosu iste od strane Agencije.
prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji pružatelja usluge što ne isključuje mogućnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju.
U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, Putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.
Pravo putnika na promjene i otkaz od putovanja
Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Putnik je dužan uputiti Agenciji pismenim putem (e-mail, pošta ili faks) kako bi Agencija bila u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući. U slučaju promjene ili otkaza potvrđene rezervacije datum primitka pismenog zahtjeva u toku radnog vremena Agencije predstavlja osnovu za obračun troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza ili promjene potvrđene rezervacije izvan radnog vremena agencije, kao datum obrade zahtjeva uzima se sljedeći radni dan agencije.
U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 72 sata nakon izvršenja uplate rezervacije, uz uvjet da do početka korištenja usluge ostaje više od 31 dana, Agencija će po primitku zahtjeva Putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana. Ovo pravilo vrijedi samo pri prvom otkazu rezervacije.Za promjenu broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge od strane Putnika na već potvrđenoj rezervacije, ukoliko je promjenu rezervacije moguće realizirati, primjenjuju se slijedeći uvjeti:
više od 30 dana do početka korištenja usluge za iznos rezervacije koji je isti ili veći od prvotnog, Agencija će naplatit samo razliku u cijeni.
više od 30 dana do početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 30,00 €. Eventualna razlika biti će vraćena gostu.
od 29 do 7 dan prije početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji ostaje isti ili se povećava, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.
od 29 do 7 dan prije početka korištenja usluge,za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija će napraviti promjenu sukladno zahtjevu Putnika ali iznos rezervacije se neće umanjiti.
Promjene rezervacija 6 do 1 dan prije početka korištenja usluge nisu moguće.
Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u istom objektu, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25,00 €, te eventualnu razliku u cijeni.
Ukoliko Putnik zatraži promjenu smještajne jedinice u drugom objektu, promjena se smatra otkazom rezervacije i primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Ukoliko zatražene promjene rezervacije nisu moguće te zbog toga Putnik odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Uvjeti otkaza rezervacije:
Privatni smještaj
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:
za otkaz rezervacije do 56 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije.
za otkaz rezervacije od 55 do 42 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 42 do 28 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 65% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 27 do 14 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 90% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Hotelski smještaj
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije hotelskog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:
za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije nakon polaska, ili ako se Putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Vile
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije vila, naplaćuju se slijedeći troškovi:
za otkaz rezervacije do 56 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije.
za otkaz rezervacije od 55 do 42 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 41 do 28 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 65% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 28 do 14 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 90% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije
Za svaku otkazanu rezervaciju Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25 eura. Ukoliko prema Uvjetima otkaza rezervacije Putnik ostvaruje pravo na djelomični povrat uplaćenog iznosa, Agencija se obavezuje povrat izvršiti u roku od 45 dana.
Prilikom otkaza rezervacije za koju je Putnik uplatio 25-30% ukupnog iznosa rezervacije Agenciji, ukoliko iznos troškova otkaza premašuje uplaćeni iznos, Putniku će biti ispostavljen račun na iznos ostatka troška otkaza rezervacije sukladno Općim uvjetima otkaza rezervacije opisanim u članku 9 ovih Općih uvjeta koji je Putnik dužan podmiriti u roku od 14 dana po primitku istog.
U slučaju da Putnik otkaže rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Agencija odobrava Putniku pronalazak novog Putnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće (ovisno o dopuštenju krajnjeg pružatelja usluge). U tom slučaju Agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi Putnik odnosno korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.
Ukoliko Putnik u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka korištenja usluge, bez da je obavijestio Agenciju ili pružatelja usluge o zakašnjelom dolasku, rezervacija se smatra otkazanom te se troškovi otkaza rezervacije obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju uplaćeni iznos rezervacije, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova te će Putniku ispostaviti račun koji je Putnik dužan podmiriti u roku od 14 dana po primitku istog. Agencija ne nadoknađuje Putniku troškove nastale oko nabave putnih isprava ili viza, vezanih za rezervaciju koju Putnik otkazuje.
Putno osiguranje
U cijenu rezervacije nije uključen “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza rezervacije kao i ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Putnik uplatom rezervacije potvrđuje da su mu ponuđena i/ili preporučena gore navedena dodatna osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jedne od osiguravajućih kuća ili kod Agencije, pri čemu Agencija djeluje isključivo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.
Ukoliko prilikom rezervacije Putnik smatra da bi zbog određenih razloga mogao otkazati putovanje, Agencija preporučuje uplatu police osiguranja od otkaza. U slučaju da Putnik nije ugovorio osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 9. ovog Ugovora. Kod otkazivanja rezervacije ne isplaćuje se trošak nabavke viza ili putnih isprava i u slučaju kada Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Agencija se obavezuje osigurati svu dokumentaciju vezanu za rezervaciju koja je Putniku potrebna za ostvarivanje potraživanja prema osiguravajućem društvu. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom Putniku preporučujemo da ih osobno pročita.
Prtljaga
Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljenu prtljagu ili krađu Putnik je dužan prijaviti pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.
Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj, Agencija zadržava pravo zamijeniti samo uz uvjet da je Putnik o promjeni pravovaljano obaviješten, da je zamjenski smještaj iste ili više kategorije te da cijena zamjenskog smještaja odgovara cijeni po kojoj je Putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju da je Agencija u mogućnosti ponuditi samo zamjenski smještaj u objektu više kategorije po cijeni koja premašuje iznos uplaćene rezervacije više od 15%, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Putniku prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa pri čemu Putnik nema pravo tražiti naknadu štete od agencije. Agencija je obavezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija se obavezuje pružiti Putniku sve informaciju koje posjeduje o smještajima koji nisu u ponudi agencije kao i izvršiti povrat uplaćenog iznosa rezervacije Putniku.
Rješavanje prigovora
Svaki Putnik - nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. U slučaju da su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Putnik je dužan na dan dolaska odmah reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti agenciju e-mailom na agency.maximusmail.com ili telefonski na broj +385 (0)91 11 22 008. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Putnik koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Agenciji pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjenski smještaj, nema pravo zahtijevati povrat novca kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete. Također ako Putnik na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija neće uvažiti naknadnu Putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. U slučaju da problem nije bio otklonjen, niti nakon intervencije agencije, Putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom na agency.maximusmail.com ili poštom najkasnije 8 dana po povratku s odmora. Agencija se obavezuje uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Agencija je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor Putnika u roku od 14 dana po primitku prigovora. Agencija se obavezuje rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora. Zakonom o turističkoj djelatnosti isključuje se pravo Putnika na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora putovanja, a koristio je usluge agencije članice UHPA-e i pridržavao se naprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom uz uvjet da raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s Pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana.
Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obavezuje da neće osobne podatke Putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.
Napomena
Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa rezervacije potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.
Nadležnost suda
Putnik i Agencija se obavezuju nastojati eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, dok se u protivnom podvrgavaju odluci nadležnog suda u Splitu, pri čemu je mjerodavno Hrvatsko pravo.

agencija-oglašivač

Točnost i istinitost podataka pojedinog oglasa
Oglašivač je i sam vlasnik/ca oglašenog smještajnog objekta, koji kao takav posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za iznajmljivanje, odnosno je i sam ovlašteni predstavnik iznajmljivača. Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za tekstualne i slikovne informacije koje postavlja na ovoj Stranici, te jamči njihovu točnost, potpunost i istinitost kao i kvalitetu ponuđenih usluga. Isto tako, oglašivač prihvaća obvezu izmjenjivanja prezentiranih tekstualnih i slikovnih informacija putem administracijskog sučelja ukoliko se detalji oglašene ponude promijene.
Zaštita privatnosti
Vlasnik Stranice se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost oglašivača na ovoj web stranici. Vlasnik Stranice može prikupljati njegove osobne podatke, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa, samo ako iste dobrovoljno dostavite Vlasniku Stranice.
Vlasnik Stranice obvezuje se da će učiniti sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka oglašivača u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka. Vlasnik Stranice će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja Vaših pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Vlasnik Stranice na Vaše zadovoljstvo. Vlasnik Stranice se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez Vašeg izričitog pristanka. Osobne podatke koje nam proslijedite korištenjem ovih Stranica, odnosno interaktivnim formama za prikupljanje podataka koje se nalaze na ovim Stranicama (privatni upit, logiranje i sl.), koristit ćemo isključivo u skladu s odredbama dokumenta o Zaštiti privatnosti na ovim Stranicama i sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03 i 118/06). Ostalu komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete, kao što su pohvale, komentari, prijedlozi i sl. nećemo tretirati kao povjerljive i kao one s kojima se ne može slobodno raspolagati.
Administratorska funkcija
Administrator ovog internet portala izvršava potrebne ispravke, izmjene ili uklanja objavljene podatke, ukoliko se za to ukaže potreba a to se može dogoditi u slijedećim slučajevima: kada su podaci objekta li oglašivača nepotpuno uneseni, kada je objekt koji se već nalazi u katalozima unesen više puta, kada je oglas predan u krivu rubriku, kada je opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna, kada tekst ili slike oglasa i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva, kada oglas slikom ili tekstom može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog, kada oglas tekstom ili slikom sadrži diskriminirajuće, protivno javnom moralu i/ili protivno hrvatskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale, kada oglas sadrži više proizvoda ili usluga a za koje nije plaćena naknada, kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv makarskaaccommodation.net internet stranici, kada oglas nastoji promovirati konkurentsko poduzeće direktno ili indirektno, a bez prethodnog dogovora sa nositeljem i vlasnikom internet stranice makarskaaccommodation.net, kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja nelegalnih usluga i/ili smještaja, kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu drugih sadržaja internet stranice makarskaaccommodation.net.
Vlasnik internet stranice www.makarskaaccommodation.net zadržava pravo da isključi prezentaciju onog Oglašivača koji na bilo koji način krši ove Opće uvjete korištenje i ometa rad stranica. To se odnosi u glavnom na korisnika koji zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi ovaj portal. U tom slučaju Vlasnik stranica www.makarskaaccommodation.net može zatražiti naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.
Linkovi na stranice trećih osoba
Ove Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih tvrtki ili osoba. Vlasnik ne snosi odgovornost za točnost informacija ili sadržaj tih stranica. Vlasnik ne podržava i ne daje nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, uslugama ili proizvodima koji se ondje nalaze. Pristup na bilo koju od Internet stranica trećih strana koje su povezane s ovim stranicama je u potpunosti na vlastitu odgovornost.
Promjena ovih uvjeta i drugih uvjeta poslovanja
Vlasnik zadržava pravo promjena navedenih uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

nopic